Utställare

Anmälan för utställare

Anmälan till utställare är stängd.
Deadline var den 31 augusti.

Anmälda utställare

Arrangörer som ställer ut

Sponsorbord

Företag/organisationer

 • ABF - Arbetarnas Bildningsförbund Örebro län
 • Airmoon
 • Arbetsförmedlingen, SDH-syd
 • Bildtelefoni.net
 • Civilförsvarförbundet
 • Drivstedt
 • GM Design
 • Iris Hadar
 • Lund kommun - dagverksamhet
 • Primulagruppen AB
 • Region Skåne/Dövmottagning vuxna
 • SignRehab
 • Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
 • ST Fackförbund inom SPSM
 • Stockholms universitet
 • Svenska Service- och signalhundsförbundet
 • SVT Språk och tillgänglighet
 • T-Meeting / TERA
 • Teckenbro AB
 • Teckenspråk och tillgänglighet
 • Vigert Consulting
 • Önnestad folkhögskola

Företag/organisationer (forts.)