Utställare

 

Här kan du som utställare anmäla din organisation/företag/utbildning etc. till att delta i Dövas Dag med ett utställarbord.

Se nedan för vilka alternativ det finns.

Observera att utställardelen av Dövas Dag är endast på lördag 15 september mellan 10.00 - 16.00.

Vi kommer skicka ut mer detaljerat information till alla anmälda utställare närmare. Som praktisk information.

Anmälan för utställare

Här kan du anmäla dig som utställare.

Det finns tre olika alternativ.

 1. Lilla utställarpaketet (3500 kr)
 2. Stora utställarpaketet (6500 kr)
 3. Utställare för hobbyverksamhet (1500 kr)

Gällande bokning av hobbyverksamhet måste du kontakta oss på info@dd2023.se. Då hjälper vi dig med detta.
Observera det är begränsat antal med bord för hobbyverksamhet.

Anmälda utställare

Arrangörer som ställer ut

 • Malmö Dövas Förening "Svenske"
 • IK Scania

Sponsorbord

 • Sveriges Dövas Riksförbund

Företag/organisationer

 • Airmoon
 • Iris Hadar
 • Misa AB
 • SignRehab
 • ST Fackförbund inom SPSM
 • Stockholms universitet
 • Teckenbro AB
 • Teckenspråk och tillgänglighet
 • Vigert Consulting

Företag/organisationer (forts.)