PLATS

Malmö Live / Meet Clarion Hotel, Dag Hammarskölds torg 4. Det ligger nära Malmö Centralstation.