Om Dövas Dag

I Sverige firar vi Dövas Dag den tredje helgen i september varje år. Den arrangeras på olika platser runt om i landet. Var det firas och vem som är värd bestäms i samråd mellan SDR:s föreningar. Utöver konferenser, workshops och utställning är Dövas Dag en viktig samlingsplats för döva och andra teckenspråkiga i Sverige.

 

Vi i Malmö Dövas Förening ”Svenske” har fått äran att ta på sig ansvaret att arrangera Dövas Dag 2023 som blir av helgen 15 – 17 september 2023.

Om arrangören - Malmö Dövas Förening "Svenske"

MDF logo_med namn

Den ideella föreningen Malmö Dövas Förening ”Svenske” är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Föreningen bildades den 3 november 1907 och har som uppgift att främja teckenspråkig verksamhet i Malmö. Vi företräder även våra medlemmars intressen i Malmö och arbetar för god kvalité inom vård, fostran och utbildning av teckenspråkiga döva/hörselskadade barn och ungdomar. Vi har också ett ansvar att informera om dövas livssituation i olika samband.  Vi arbetar för teckenspråkiga döva/hörselskadades intressen, såväl språkligt och kulturellt som socialt och ekonomiskt. Vi verkar även i enlighet med SDR:s mål och inriktning.

 

Vår inriktning är inspiration, kunskapsspridning och delaktighet.

 

Föreningens hemsida