Karta över Dövas Dag

Här nedan kan du hitta karta över Malmö Live och Dövas Dag samt var alla utställare finns.

Malmö LIve - Våning 1

Malmö LIve - Våning 2

Utställarlista

1 Malmö Dövas Förening "Svenske"
2 Sveriges Dövas Riksförbund
3 SDR webbshop
4 SDR projekt: Syssna på mig
5 Region Skåne
6 Anpassa
7 Stockholms Univsersitet
8 Stockholms Univsersitet
9 Lund Kommun - Daglig verksamhet
10 Önnestads Folkhögskola
11 Västanviks folkhögskola
12 Iris Hadar
13 Civilförsvarsförbundet
14 SignRehab
15 Teckenspråk och tillgänglighet
16 Vigert Consulting
17 ST Fackförbund inom SPSM
18 Riksteatern Crea
19 - Vakant
20 Movadot
21 Språkrådet, institutet för språk och folkminnen
22 Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk
23 Barn- och ungdomsjour på teckenspråk
24 Sveriges Dövas Ungdomsförbund
25 SIMA folkhögskola
26 Tolkforall
27 Arbetsförmedlingen Syd
28 Bildtelefoni.net
29 Primulagruppen
30 SVT
31 SVT - Språk och tillgänglighet
32 Utbildningsradion
33 Teckenbro
34 ABF - Arbetarnas Bildningsförbund - Örebro Län
35 Airmoon
36 GM Design
37 IK Scania
38 Svenska Dövidrottsförbundet
39 SDI projekt: Idrottsvänner
40 Dramaski
41 nWise
42 Svenska Kyrkan
43 T-meeting / TERA
44 T-meeting / TERA
45 T-meeting / TERA
46 T-meeting / TERA
47 Svenska Service- och signalhundsförbundet
48 Din teckenspråkstolk
49 Teckenpedagogerna
50 Drivstedt
51 - Vakant
52 SDR projekt: DigiDöv - ( Finns i Seniorzonen )