Karta över Dövas Dag

En karta över Dövas Dag området kommer läggas upp här närmare Dövas Dag.

I den kommer man kunna hitta var olika utställare finns och var olika aktiviteter finns.