Föreläsare

Dessa personer/organisationer nedan kommer att föreläsa under Dövas Dag helgen. Se mer information under varje föreläsare.

Chanelle Ferm

blank-profile-picture-973460_1280

Min livsresa som transkvinna.

Erik Perho

blank-profile-picture-973460_1280

Erik föreläser om livet efter missbruk.

Felicia Ferreira

blank-profile-picture-973460_1280

Föreläser om om förlossningsskador

Pia Johnsson-Sederholm

blank-profile-picture-973460_1280

Föreläser om signalhundar.

Tegn ud af volden

blank-profile-picture-973460_1280

Föreläser om psykisk ohälsa och våld i hemmet.

Föreläsningen är på danskt teckenspråk. Internationella dövtolkar som tolkar till svenskt teckenspråk finns. 

Sarah Remgren

blank-profile-picture-973460_1280

Sarah Remgren föreläser om dövblindhet.

Riksteatern Crea

blank-profile-picture-973460_1280

Berättar om kommande föreställningar.