Föreläsare – Fredrik Lundgren

Föreläsningen kommer handla om hur man möter sin livsomställning som dövblind, att acceptera dövblindhet samt de nya utmaningar som kommer upp under tiden.