DÖVAS VÄRLDSSPEL 1973

2023 är det 50 år sedan Dövas Världsspel genomfördes i Malmö. Vi kommer att uppmärksamma detta genom utställningar och föreläsningar.