Bidragsgivare

Vi i arbetsgruppen vill med ett varmt hjärta säga ett stort tack till dessa nedanstående bidragsgivare som stöder Dövas Dag 2023.